Shi Mei Lin, Ma Yue Liang & Wu Ying Hua

Wu Yan Tang

Tai Chi Wellington

Tai Chi Johnsonvilleshi mei lin performs Shao lin sword
Shi Mei Lin performs Wu style Tai Chi